BÁO GIÁ DỊCH VỤ GIA CÔNG HÀN CẮM DÁN SMT, PCBA

Giá gia công hàn dán SMT:

Giá gia công một bo mạch sẽ bao gồm 2 loại phí: Phí setup máy và phí hàn tính theo số lượng chân linh kiên và độ khó của linh kiện.

Phí gia công = phí setup + phí hàn

Bảng phí Setup:

 Thông số gia công     Giá
 Giá trị đơn hàng nhỏ hơn 2 triệu hoặc dưới 100 bo 1.200.000 đ
 Giá trị đơn hàng 2 triệu đến 5 triệu và trên 100 bo    600.000 đ
 Giá trị đơn hàng 5 triệu  đến 20 triệu    500.000 đ
 Giá trị đơn hàng trên 20 triệu               0 đ

Bảng phí hàn:

 Thông số gia công Giá / 1 chân Thời gian
 Giá trị đơn hàng nhỏ hơn 2 triệu hoặc dưới 100 bo   50 đ 7 ngày
 Giá trị đơn hàng 2 triệu đến 5 triệu và trên 100 bo   42 đ 7 ngày
 Giá trị đơn hàng 5 triệu  đến 20 triệu   36 đ 14 ngày
 Giá trị đơn hàng 20 triệu  đến 50 triệu   34 đ 21 ngày
 Giá trị đơn hàng trên 50 triệu Thỏa thuận Theo SL

Giá gia công hàn cắm:

Giá gia công hàn cắm nhúng bể thiếc

 Thông số gia công Giá / 1 chân Thời gian
 Dưới 100 bo   90 đ 7 ngày
 Dưới 500 bo   85 đ 7 ngày
 Dưới 1000 bo   75 đ 14 ngày
 Trên 1000 bo   70 đ 21 ngày

Giá gia công hàn tay(áp dụng cho những vị trí không thể hàn nhúng)

 Thông số gia công Giá / 1 chân Thời gian
 Dưới 100 bo   115 đ 7 ngày
 Dưới 500 bo   110 đ 7 ngày
 Dưới 1000 bo   100 đ 14 ngày
 Trên 1000 bo     90 đ 21 ngày